Share this Job

Mejeritrainee på Hoco i Holstebro

Vil du lære et traditionsrigt håndværk fra bunden? Er du samtidig til IT og avanceret teknologi?
Som mejeritrainee i Arla bliver du ekspert i topmoderne mejerimaskiner og får hjemmebane i hele produktionsprocessen. Du kommer til at arbejde i en stor, international virksomhed, hvor moderne teknik og kendte mærkevarer bliver en del af din dagligdag. Kickstart din karriere i en global og bæredygtig virksomhed, der bringer sundhed og inspiration ud i verden på naturlig vis, og vær med til at skabe fremtidens mejeri sammen med os.
 
Fra trainee til mejerist på godt 3 år
 

Uddannelsen til mejerist er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem skoleophold og praktik. Der kommer fart på din hverdag, når du lærer om moderne mejeridrift. Dit uddannelsesforløb varer 3 år og 1 måned, og du får løn fra første dag. Din elevtid vil veksle mellem skoleophold på Kold College i Odense og praktik på mindst to mejerier.
•    I praktikken bliver du en del af holdet i produktionen og lærer at fremstille mejeripro-dukter fra bunden
•    Du kommer med andre ord i nærkontakt med produkterne og får næse for kvalitet. Sam-tidig får du får et godt indblik i topmoderne mejeridrift og produktionsprocesser og bli-ver en del af en strømlinet produktion, hvor lean og optimeringsprojekter er en del af hverdagen
•    Den teoretiske del af uddannelsen består af 55 ugers skoleophold på Kold College, hvor du får venskaber, oplevelser og læring for livet
•    Du lærer bl.a. om produktionsudstyr, produktkvalitet, logistik, miljøstyring, hygiejne, mi-krobiologi, fysik og kemi. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve
 
En uddannelse der åbner døre
Mejeristuddannelsen giver gode jobmuligheder både i og uden for mejeriindustrien. Danske mejerister ligger klart i top inden for deres felt. Klarer du dig godt under din uddannelse, vil der også være gode muligheder for videre ansættelse hos Arla. Her vil vi naturligvis støtte op om din videre faglige udvikling og dygtiggørelse. Du kan også vælge at videreuddanne dig som f.eks. procesteknolog, levnedsmiddelingeniør eller mejeriingeniør. 
 
Om Hoco mejeri
Vi råder over et gennemført og topmoderne mejerianlæg med et særdeles højt teknologisk ni-veau, der beskæftiger 165 medarbejdere og har en af Danmarks største mælkeindvejninger - som forarbejdes til kaseinater og specialprodukter som foregår med en bred vifte af procesan-læg, herunder  spraytørrings-anlæg.
Som mejeritrainee på Hoco bliver du klædt på til at have ansvaret for vores processer gennem både praktik og teori der er tilrettelagt i en uddannelsesplan der planlægges efter  dine behov.. 
Vi arbejder i holdskift, og du kan se frem til en attraktiv arbejdsplan med 12-timers vagter over en 5-ugers turnusperiode
 
Hvem er du?
For at blive en del af holdet, skal du have bestået folkeskolens afgangsprøve og have en naturlig interesse for de naturvidenskabelige fag; særligt matematik, fysik og kemi. Vi forventer også, at du er ansvarsbevidst, en teamplayer og brænder for udfordringer. 

 

Ansøgning og kontakt
Hvis denne stilling lyder som noget for dig, bedes du sende din ansøgning via nedenstående link.  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte elevansvarlig Thomas Sørensen  på tlf. 91316348.
 
COVID-19 Notice:
We are busy producing dairy products so we can continue #fillingtheshelves and #feedingthena-tion. Recruiting talent to Arla thus stays one of our top priorities also during these difficult times. Necessity is the mother of invention, so we have moved to virtual hiring and onboarding pro-cesses so we enable candidates and our recruitment teams to get close while respecting social distancing. If at the final stages of a recruitment, a candidate would prefer to meet in person, we take all the necessary precautions to ensure everyone's safety.
#LI-DNI
Req. 69850